ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران-خیابان ولیعصر- بالاتر از نیایش-خیابان رحیمی- پلاک 4- طبقه اول- واحد 103 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران-شعبه مرکزی 001 تهران-خیابان ولیعصر- بالاتر از نیایش-خیابان رحیمی- پلاک 4- طبقه اول- واحد 103 24853314 پریسا غروی