امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد در تاریخ 1393/05/19 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییرات امیدنامه مصوب مجمع 1398/10/24
تغییرات امیدنامه مصوب مجمع 1398/09/12
تغییرات امیدنامه مصوب مجمع 1398/06/31
تغییرات امیدنامه مصوب مجمع 1398/03/19
تغییرات امیدنامه مورخ 1395/08/12
تغییرات امیدنامه مصوب مجمع مورخ 970313
تغییرات امیدنامه مصوب مجمع مورخ 1397/04/13
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/02/31
تغییرات امید نامه