اطلاعیه ی لغو برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد

جلسه ی مجمع صندوق در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق، افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری، بررسی شرایط بازارگردانی دو نماد از نمادهای موضوع فعالیت بازارگردانی و اصلاح کارمزد مدیر صندوق، به دلیل درخواست سهامداران ممتاز صندوق در تاریخ 23/03/1397 لغو گردید؛ تاریخ بعدی جلسه مجمع صندوق متعاقبا اعلام می گردد.