دعوت به مجمع صندوق مورخ 98/06/31 در خصوص بررسی و تغییر هزینه حسابرس و کارمزد مدیر


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل