دعوت به مجمع صندوق مورخ 98/03/19در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه ،انتخاب روزنامه و تعیین حسابرس


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل