تغییر مدیر سرمایه گذاری

بر اساس تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به شماره 121/84765 مورخ 1398/02/28، تغییر مدیر سرمایه گذاری این صندوق از سرکار خانم "مهدیه نوروزی نطنزی" به سرکار خانم" مهنوش جوادی پور فر"  به عنوان مدیر جدید سرمایه گذاری این صندوق ، مورد موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران قرار گرفت.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل